Logo
Dark Light
Bumerang - Yazarkafe
Terk et Bahçeli Devleti
Bu yazı  122 kere görüntülenmiş olup, YAZARın kendi görüşlerini ifade eder...

Geleceğe sağlam adımlar atacaksak, tarihimizdeki ihanetin ayak izlerini iyi takip etmemiz gerekir.” Bu söz bana aittir. Türk milletinin geleceğinin aydınlanması için söylediğim birinci şifredir.

Dünya ve devletler tarihi iki şekilde yazılır;
1. Yazılı kaynakların aktarılması ile,
2. Yaşadığın tarihi yazarak geleceğe kayıt ve kanıt bırakmak suretiyle.

20. yüzyılın son ayı 8 Aralık 2000 tarihinde TBMM konuşmalarını takip etmiş olsaydım ya da ertesi günü ulusal sayılan birkaç gazeteyi takip etseydim, ülkemizin başına bu gün gelecekleri daha o zamandan yakalardım.

20. yüzyıl sonuna gelirken ülkemizin başına gelecek felaketleri, 2016 yılından baktığımızda daha net görebiliyoruz.

Tarih 18 Nisan 1999
Türkiye’nin insanı ve devleti ile yaşadığı problemlerinin, Türk Milliyetçiliği fikir sistemi üzerine kurulmuş projeler ile çözülebileceğine inanan binlerce akademisyenler, aklınıza gelmeyecek fedakarlıkları ve yönetici kadroların ısrarlı ve kararlı çalışmaları sonucu milletimizin kabulü ile MHP, 18 nisan 1999 seçimlerinde ülkemizin ikinci büyük partisi olarak TBMM’ne girmişti. Kurulan 57.Cumhuriyet Hükümetinin ikinci büyük ortağı olarak yönetime dahil olmuştu.

MHP’nin Akademisyenler partisi adını alması bu mücadele sonucunda olmuştur. Akademisyenler partisinin ülkemizi getirdiği duruma şimdi bir daha bakalım!

PKK lideri yakalanmış, yargılanmış idama mahkûm edilmişti. Sahte halk kahramanı Ecevit’in karısının düzmece “Baklava çalan çocuklara af yasası” meclise gelmiş, idam cezası kaldırılıyordu. Mecliste Bakanlar Kurulu’nda ön safhasında üç isim vardı.Bir numara, Bülent Ecevit Başbakan, iki numara TERKET Bahçeli, 3 numarada Mesut Yılmaz vardı.

Değerli okuyucularım, 8 Aralık 2000 tarihinde ihaneti çözen, Mersin Milletvekili Merhum Ali Güngör’ün yaptığı tarihi konuşmasını ve analizini sizlere sunuyorum. Belki beni anlayacaksınız. 35 yıldır ermeniler ülkemizde katliam yapıyorlar, anlayamıyorsunuz, değil mi? Her gün pırlanta gibi gencecik Türk subayları, askerleri, polisleri ölüyor ama hiç tepki vermiyoruz.

Bakın ihaneti 16 yıl önce çözen Ali Güngör ne diyor?

MECLİS BAŞKANI: Efendim, oyunun rengini belli etmek için, aleyhte olmak üzere, İçel Milletvekili Sayın Ali Güngör; buyurun efendim.

ALİ GÜNGÖR: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz af tasarısı, Meclisimize art niyetli olarak getirilmiştir… (DYP sıralarından alkışlar) …çirkin ve tehlikeli bir hesabın ürünüdür. Amaç, Anayasamızın 14’üncü maddesini delerek, Meclisin yetkisinde bulunmayan, vatan hainlerini, PKK’lı canileri ve onun terörist başını affetmek ve bu büyük vebale bu büyük Meclisi alet etmektir. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Değerli milletvekilleri, bunları söylerken, tasarıyı hazırlayıp Meclise gönderen hükümete haksızlık yaptığımı düşünmüyorum, bir kehanette de bulunmuyorum; Çünkü bu hükümet, kuruluşunun hemen akabinde, ilk iş olarak, pişman olduğunu söyleyen PKK’lılara af çıkarmıştır; Takiben, yine, basın suçlarına verilen cezaların ertelenmesi adı altında, adı basın olan paçavralarda kalem oynatan PKK’lıları affetmiştir. Şimdi, bu tasarıyla, 169 uncu madde kapsamında, PKK canilerine bilerek yardım ve yataklık edenlere af getirilmektedir. Yine, hepinizin malumudur ki, bu hükümet, Abdullah Öcalan’a bağımsız yargının verdiği idam cezasını Meclise göndermemiştir. (DYP ve FP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Şu hususu, tasarıyı hazırlayanlar dâhil, Türkiye’de herkes biliyor; Tasarı yasalaşırsa, Anayasa Mahkemesi’ne gidecek ve PKK’lı canileri de şamil hale dönüşecektir. (DYP sıralarından alkışlar) Şimdi, DSP’li Sayın üyelere fazla bir şey söylemek istemiyorum; Çünkü Sayın Ecevit’in geleneğine vatan hainlerini affetmek fazla yabancı gelen bir husus değildir. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; DSP sıralarından “Yuh” sesleri, gürültüler)

MECLİS BAŞKANI: Sayın Güngör, bakın, lütfen, konuşma üslubunuzu daha dikkatli seçin. Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir başbakanı, vatan hainlerini Türkiye’de affetmez…

TURHAN GÜVEN (İçel): Müdahale etmeyin Sayın Başkan.

ALİ GÜNGÖR (Devamla) – Sayın Başkan…

MECLİS BAŞKANI: Böyle bir konu için de çalışmaz. Lütfen, daha dikkatli konuşun, kelimelerinizi de daha dikkatli seçin lütfen.

ALİ GÜNGÖR (Devamla) Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 125 inci madde, 146ncı madde ve bunlarla birlikte anılan maddeler, Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmayı hedef alan, Türkiye Cumhuriyeti Devletini sınıf ve etnik farklılıklara dayalı bir devlet haline getirmeyi düşünen kalkışma hareketleridir. 1974’te, bu maddelerden suçlu bulunan kişiler affedilmiştir. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partili, Doğru Yol Partili ve Anavatan Partili değerli arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum: Bu derece çirkin ve tehlikeli bir af yasasını, MHP teşkilatı ve ülkücülerin kabul etmesi hiçbir şartta mümkün değildir. (DYP sıralarından alkışlar) Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi teşkilatlarının da rıza göstermeyeceğini biliyorum.

HASAN EKİNCİ (Artvin) – Ret veriyoruz zaten.

ALİ GÜNGÖR (Devamla) – Öyleyse, bu partilerin Meclis grupları, şimdi, niçin bu af tasarısını kabul etsinler?!

HASAN EKİNCİ (Artvin) – Biz reddediyoruz.

ALİ GÜNGÖR (Devamla) – Bu ağır vebali, Milliyetçi Hareket Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi taşıyamaz. Umuyorum ki, Fazilet Partisi de, geçmişte Millî Selamet Partisinin yaptığı hatanın farkına varmış olsun.

Değerli milletvekilleri, bu çirkin ve tehlikeli af tasarısını geldiği yere, Sayın Başbakana ve onun bakanlarına, yakıştığı yere göndermek, bu Meclisin yapacağı en hayırlı iş olacaktır. (DYP ve FP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Bırakalım bu çirkin tasarı, geldiği yerde ve yakıştığı yerde kalsın.

Ben, bu gerekçelerle bu af tasarısına “hayır” diyorum ve Muhterem Heyetinize saygılarımı sunuyorum. (DYP ve FP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

MECLİS BAŞKANI: Değerli milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunacağım; Ancak, oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasına dair bir önerge vardır. Dedi ve milletvekillerinde büyük alkış koptu.

Devam edelim,

Bu konuşmasından sonra Terk et Bahçelinin emriyle Ali Güngör MHP’den süper onay sistemiyle partiden ihraç edildi. Ali Güngör Partiden ihraç edilirken; bu günlerde Terkedecek Bahçelinin yerine aday olan, Sinan, Meral, Koray, Ümit ve “Bu piçleri Köy Enstitülerinde okutun bakalım, tohumu, gübreyi, fidanı ben vermedikten sonra ne bok işe yaracaklar” diyen, Sazak’ların torunu Süleyman Servet Sazak ile Genel sekreter Selim Kaptanoğlu başkanlık için aday oldular.

Şimdi sorun bakalım yukarıda ismi geçenlere; Ali Güngör ihaneti görüp, ihaneti TBMM’de Türk milletinin önün de bu konuşmayı yaptıktan sonra partiden ihraç edilirken nerelerdeydiler? Buyurun okumaya, afiyet olsun!

Şimdi, önergeyi önce okutacağım, imza sahiplerini arayacağım ve sonra da gereğini yapacağım.

ALİ GÜNGÖR: Neden ihraç edildim?

Türk siyasi hayatını şekillendiren Siyasi Partilerin demokrasi anlayışına örnek teşkil edeceğine inandığım bu ihraç kararının safhalarını, parti yönetiminin savunma istek yazısı, savunmam ve parti müşterek disiplin kurulunun ihraç kararını burada da yayınlamayı önemli gördüm.

Zira Türkiye’de herkes demokrasi istediğini söylüyor, bütün partilerimizin üst yönetimleri özellikle de parti genel başkanları demokrasimizin eksikliklerinin mutlaka giderilmesinden sıkça söz ediyor, bu partilerimiz ve bu genel başkanların hemen hepsi sırayla iktidar oldukları halde ne demokrasimizdeki eksikler gideriliyor ne de partilerin ve sayın genel başkanların şikâyetleri son buluyor.

Şikâyet eden söz ve yetki sahibi olduğunda şikayetçi olduğu konuyu düzeltmeli değil mi? Düzeltmeye daha ilk baştan kendi içinden başlamalı değil mi? Dedi.

Aslında ihaneti Gören Ali Güngör, tee 16 yıl önce Apo piçini affedecek olan Bahçeliye, “Sen Türk milliyetçiliğinin temsilcisi olamazsın, MHP’yi TERK et !” demiş ama kimse anlayamamış. Ölen Türk Askerinin, Polisinin, milletinin hesabı mutlaka sorulacaktır. Türk Milletine ve Türk Ocaklarına duyurulur.

Bizleri af et Ali abi. Huzur içinde uyu. Ruhun şad, mekânın cennet olsun. Türk milliyetçileri olarak seni geçte olsa anladık, Türk milleti ve Türk ocakları olarak, gereken yapılacak, vatana ihanet edenlerin heykelleri yıkılacaktır. Süleyman Türkoğlu.

ali-gungor-af-yasasi

ali-gungor-mhp

Bu yazı için bir yorum yap..*


        

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır. Yazı ve yorumlar hiçbir şekilde sitemizin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Bunlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
                

Eser Ürküt   Eser ÜRKÜT   eser@egehaberleri.net

 

01 Ekim 2019

Kültür seviyeleri birbirlerinden farklı iki ailenin bir piknikte yollarının kesişmesinin eğlenceli hikayesi sizi ç... devamı

Melahat Erten Tekeşin

 

 

  Melahat Erten TEKEŞİN   melahattekesin@gmail.com

 

09 Ekim 2019

Orta öğretimden mezun olmuştuk; Erzurum Nenehatun Kız Öğretmen Okulu’na yatılı girebilmek adına, ilk adım olarak k... devamı

Zeren Dağdeviren

 

 

  Zeren DAĞDEVİREN   zeren@egehaberleri.net

 

Bazı insanlar vardır... Onlarla olmaktan mutlu olursunuz. Paylaştığınız her şeyin anlamı vardır. Nerede olursanız ... devamı

Hüseyin Bora Çelik

 

 

  Hüseyin Bora ÇELİK   hboracelik@gmail.com

 

26 Şubat 2019

Bir ırkın, bir etnik grubun sistemli bir şekilde yok edilmesini ifade eden soykırım (genodde) kavramı, pratik doğur... devamı

Mahmut Taylan Tüfek

 

 

  Mahmut Taylan TÜFEK   mtaylan.tufek@gmail.com

 

18 Nisan 2018

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ne kadar tanıyoruz bunu bilmeden onun hakkında yapılan konuşmalar doğru değildir. Benc... devamı

Süleyman Türkoğlu

 

 

  Süleyman TÜRKOĞLU   suleymanturkoglu333@gmail.com

 

23 Mayıs 2018

Küresel çetelerin çocuklarının yaptığı 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Türk milletine sinsice dayatılan Neo ... devamı

Ekrem Örsoğlu

 

 

  Ekrem ÖRSOĞLU   zeus@egehaberleri.net

 

03 Kasım 2017

Karavan gezilerimden birisinde tanıdım Mehmet Özgül ve eşi Nurten’i, ikisi de doğa hayranı, doğayla bütünleşmeyi, h... devamı

 

Ege Haberleri

Son Yorumlar