Tanrı, dolu ellere değil, temiz ellere bakar. Syrus